20+

Chuyên gia và thầy cô tham gia xây dựng nội dung

 100+

Video sinh động, gần gũi, cập nhật kiến thức hiện đại, khoa học về giáo dục giới tính cho cha mẹ, giáo viên và các con.

200+

Câu hỏi luyện tập, suy ngẫm để cha mẹ, giáo viên và các con ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống

247

Sự trợ giúp nhanh chóng, thường xuyên đối với những băn khoăn, thắc mắc của cha mẹ, thầy cô và các con

KHÔNG NGẠI SẺ CHIA - CÙNG CON TRƯỞNG THÀNH AN TOÀN

Các bài giảng về giới tính không chỉ dễ hiểu với các con mà còn gẫn gũi với cha mẹ
khuyến khích các con không ngại hỏi và cha mẹ không ngại trả lời.

Các con tự tin

 Khối thư viện kiến thức, video sinh động giúp các con có đầy đủ hiểu biết, kĩ năng về giới tính và các chủ đề liên quan 

để ứng phó với sự thay đổi và tự tin hơn trong hành trình trưởng thành.

Cha mẹ thấu hiểu

Khối thư viện kiến thức, video chân thực giúp cha mẹ cập nhật những tri thức hiện đại về giáo dục giới tính, 

sức khỏe tình dục để thấu hiểu và trở thành người bạn của con.

Thầy cô đồng hành

Khối thư viện kiến thức, video gần gũi với thực tế học đường, giúp giáo viên nắm vững các nội dung và phương pháp phù hợp trong việc giảng dạy,

tổ chức hoạt động học tập về giới tính, tình dục toàn diện cho học sinh

Dự án được thực hiện bởi

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC UNICEF VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.94232639

E-mail: info@vnies.edu.vn

Website: http://www.vnies.edu.vn/