VIDEO

giáo dục giới tính

Các con tự tin

Khối thư viện kiến thức giúp các con có đầy đủ kiến thức về giới tính và tự tin hơn trong việc chia sẻ những điều thầm kín

Cha mẹ thấu hiểu

Khối thư viện kiến thức giúp cha mẹ có được phương pháp giáo dục mới, gần gũi, chân thực về giới tính

Thầy cô đồng hành

Nguồn tài nguyên dồi dào, chất lượng giúp giáo viên và nhà trường có được phương pháp giáo dục phù hợp, có cơ sở để tổ chức thành công các buổi ngoài giờ gần gũi, hiệu quả cho các con

Dự án được thực hiện bởi

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC UNICEF VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.94232639

E-mail: info@vnies.edu.vn

Website: http://www.vnies.edu.vn/