Cha mẹ thấu hiểu

LUYỆN TẬP BÀI 3: CÂU CHUYỆN BÀN TAY

Câu 1. “Câu chuyện bàn tay” nói về điều gì? a. Về bàn tay đẹp b. Về cách bé giao …

Giáo viên – Bài giảng trung học phổ thông

Giáo viên – Bài giảng trung học cơ sở

Phụ huynh – Bài giảng trung học phổ thông

Dự án được thực hiện bởi

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC UNICEF VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.94232639

E-mail: info@vnies.edu.vn

Website: http://www.vnies.edu.vn/