LUYỆN TẬP BÀI 5: KN TÌM KIẾM SỰ HỖ TRỢ CON EM KHI CÓ NGUY CƠ HOẶC TRONG TÌNH HUỐNG BỊ XÂM HẠI, LẠM DỤNG

Dự án được thực hiện bởi

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC UNICEF VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.94232639

E-mail: info@vnies.edu.vn

Website: http://www.vnies.edu.vn/