Hệ thống bài giảng gồm 20 video giúp các em hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến giới …

Hệ thống bài giảng gồm 20 video giúp các em hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến giới tính dựa trên cách minh họa sinh động, gần gũi

Chương trình giảng dạy

  • Video số 10 Details FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 10: Bạn thân có nên chỉ tốt với một người? 01:00:00
  • Video số 11 Details FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 11: Giúp đỡ là cả một nghệ thuật 01:00:00
  • Video số 15 Details FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 15: Mang thai và hậu quả mang thai ngoài ý muốn 01:00:00
  • Video số 16 Details FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 16: Các biện pháp tránh thai 01:00:00

Dự án được thực hiện bởi

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC UNICEF VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.94232639

E-mail: info@vnies.edu.vn

Website: http://www.vnies.edu.vn/