Chương trình giảng dạy

  • GVTHPT_Video số 04 FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 4: Suy nghĩ để trưởng thành 01:00:00
  • GVTHPT_Video số 06 FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 6: Hỗ trợ thay đổi tích cực ngoại hình cơ thể của học sinh 01:00:00
  • GVTHPT_Video số 07 FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 7: Mang thai và biện pháp tránh thai 01:00:00

Dự án được thực hiện bởi

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC UNICEF VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.94232639

E-mail: info@vnies.edu.vn

Website: http://www.vnies.edu.vn/