Khóa học  bao gồm 10 video bài giảng và bên dưới mỗi bài học là bộ câu hỏi luyện tập  …

Khóa học  bao gồm 10 video bài giảng và bên dưới mỗi bài học là bộ câu hỏi luyện tập  giúp các em hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến giới tính dựa trên cách minh họa sinh động, gần gũi.

Chương trình giảng dạy

Dự án được thực hiện bởi

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC UNICEF VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.94232639

E-mail: info@vnies.edu.vn

Website: http://www.vnies.edu.vn/