VỀ CHÚNG TÔI

GIỚI THIỆU

Trong năm 2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF Việt Nam triển khai Dự án “Giáo dục giới tính toàn diện cho thanh thiếu niên Việt Nam”. Theo UNESCO (2017), giáo dục giới tính toàn diện là một quá trình dạy và học dựa trên chương trình giảng dạy về các khía cạnh nhận thức, tình cảm, thể chất và xã hội của giới tính, tình dục. Giáo dục giới tính toàn diện nhằm mục đích trang bị cho trẻ em và thanh thiếu niên kiến thức, kỹ năng, thái độ và các giá trị để các em có thể: nhận thức được sức khỏe, hạnh phúc và nhân phẩm của mình; phát triển các mối quan hệ xã hội trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau; xem xét sự lựa chọn của mình ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc của bản thân và của những người khác; và hiểu và đảm bảo việc bảo vệ các quyền của bản thân mình trong suốt cuộc đời.

Dự án “Giáo dục giới tính toàn diện cho thanh thiếu niên Việt Nam” được triển khai với mong muốn nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của học sinh Việt Nam về lĩnh vực giáo dục giới tính cũng như giúp các em tăng cường kết nối, cùng nhau xây dựng một cộng đồng vững mạnh, góp phần tích cực vào việc bảo vệ an toàn bản thân và thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội về vấn đề giáo dục giới tính toàn diện. 

Trong khuôn khổ Dự án, Website weshare.vnies.edu.vn”  được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp một nền tảng trực tuyến với hệ thống 120 video hoạt hình, sổ tay cung cấp kiến thức cùng hệ thống chatbot sẵn sàng giải đáp thắc mắc để nâng cao nhận thức cho học sinh, các bậc phụ huynh, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội về Giáo dục giới tính toàn diện với thông điệp “We share”– chúng ta cùng nhau chia sẻ các kiến thức, thông tin, câu chuyện về giáo dục giới tính!

[Nguồn tham khảo: UNESCO. 2017. International technical guidance on sexuality education, pp.16-17.]

WE SHARE

Dự án được thực hiện bởi

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC UNICEF VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.94232639

E-mail: info@vnies.edu.vn

Website: http://www.vnies.edu.vn/