MHE-5

10

Chuyên gia và thầy cô tham gia xây dựng nội dung

 20

Video sinh động, gần gũi, cập nhật kiến thức hiện đại, khoa học về giáo dục sức khỏe tâm thần cho học sinh THCS và THPT

60

Câu hỏi luyện tập, suy ngẫm để học sinh ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống

247

Sự trợ giúp nhanh chóng, thường xuyên đối với những băn khoăn, thắc mắc của học sinh

Giáo dục sức khỏe tâm thần

 Khối thư viện kiến thức, video sinh động giúp học sinh có đầy đủ hiểu biết, kĩ năng về sức khỏe tâm thần và các chủ đề liên quan 

để ứng phó với sự thay đổi và tự tin hơn trong hành trình trưởng thành.

Dự án được thực hiện bởi

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC UNICEF VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.94232639

E-mail: info@vnies.edu.vn

Website: http://www.vnies.edu.vn/