Sổ tay

Sổ tay dành cho
Học sinh

Cuốn sổ tay hữu ích giúp bổ sung kiến thức về giáo dục giới tính cho các bạn học sinh.

Số tay dành cho
Cha mẹ

Cuốn sổ tay giúp cho mẹ có thêm những kiến thức chính xác, hiện đại trong việc giáo dục giới tính cho con.

Sổ tay dành cho
Giáo viên

Cuốn sổ tay là một trong những nguồn tài liệu hữu ích bổ trợ cho giáo viên trong quá trình giảng giạy về giới tính cho học sinh

Dự án được thực hiện bởi

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC UNICEF VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.94232639

E-mail: info@vnies.edu.vn

Website: http://www.vnies.edu.vn/