Hệ thống bài giảng gồm 20 video giúp các em hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến giới …

Hệ thống bài giảng gồm 20 video giúp các em hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến giới tính dựa trên cách minh họa sinh động, gần gũi

Chương trình giảng dạy

  • Video bài 5 FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 5: Dù bạn là ai? 01:00:00
  • Video bài 11 FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 11: Bạn trai và bạn gái 01:00:00
  • Video bài 12 FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 12: Được sống với chính mình 01:00:00
  • Video bài 13 FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 13: Hạnh phúc phải xây đắp trên những điều thực tế 01:00:00
  • Video bài 14 FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 14: Hành trình làm mẹ 01:00:00
  • Video bài 15 FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 15: Ngoại hình cơ thể, – thay đổi ngoại hình cơ thể, những điều cần biết 01:00:00
  • Video bài 16 FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 16: Mang thai, biện pháp tránh thai 01:00:00
  • Video bài 18 FREE 00:00:00
  • Luyện tập tập 18: Kỹ năng cho người chứng kiến bạo lực 01:00:00

Dự án được thực hiện bởi

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ
QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC UNICEF VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.94232639

E-mail: info@vnies.edu.vn

Website: http://www.vnies.edu.vn/